پروژه 800 واحدی اسلامشهر

از متری /14,400,000 تومان

بررسی اجمالی

لیست واحدهای اسلامشهر آذر 1401

برسی مساحت ، طبقه ،‌سمت و قیمت تمام بلوک ها و طبقات

ﺭﺩﻳﻒ ﺑﻠﻮک ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻤﺖ ﻗﻴﻤﺖ ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ
۱ A4 ﺳﻮﻡ 81.18 شرقی 187,000,000 15,180,660,000
۲ A4 ﭼﻬﺎﺭﻡ 58.98 ﺷﻤﺎﻝ شرقی 144,000,000 8,493,120,000
۳ A4 ﭘﻨﺠﻢ 81.18 شرقی 194,000,000 15,748,920,000
۴ A4 ﻫﻔﺘﻢ 77.80 ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮبی 202,000,000 15,715,600,000
۵ A4 ﻧﻬﻢ 75.15 ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮبی 210,000,000 15,781,500,000
۶ A4 ﻧﻬﻢ 59.98 ﺷﻤﺎﻝ شرقی 213,000,000 12,775,740,000
۷ A4 یازدهم 181.14 ﺷﻤﺎلی 180,000,000 32,605,380,000
۸ A4 یازدهم 191.30 ﺟﻨﻮبی 180,000,000 34,434,000,000
۹ A5 ﭘﻨﺠﻢ 58.98 ﺟﻨﻮﺏ شرقی 148,000,000 8,729,040,000
۱۰ A5 ﻧﻬﻢ 58.98 ﺟﻨﻮﺏ شرقی 160,000,000 9,436,800,000
۱۱ A6 ﺳﻮﻡ 58.98 ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮبی 186,000,000 10,970,280,000
۱۲ B1 ﺍﻭﻝ 93.96 ﺷﻤﺎلی 180,000,000 16,912,800,000
۱۳ B1 ﺳﻮﻡ 80.79 ﺟﻨﻮﺏ شرقی 188,000,000 15,188,520,000
۱۴ B1 ﭼﻬﺎﺭﻡ 110.36 ﺷﻤﺎﻝ شرقی 191,000,000 21,078,760,000
۱۵ B1 ﭘﻨﺠﻢ 110.36 ﺷﻤﺎﻝ شرقی 195,000,000 21,520,200,000
۱۶ B1 ﺷﺸﻢ 80.79 ﺟﻨﻮﺏ شرقی 160,000,000 12,926,400,000
۱۷ B1 ﺷﺸﻢ 75.15 ﺟﻨﻮبی 150,000,000 11,272,500,000
۱۸ B1 ﻫﻔﺘﻢ 75.15 ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮب 202,000,000 15,180,300,000
۱۹ B1 ﻫﻔﺘﻢ 118.50 ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮب 200,000,000 23,700,000,000
۲۰ B1 ﻧﻬﻢ 118.54 ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ 210,000,000 24,893,400,000
۲۱ B2 ﻫﺸﺘﻢ 80.79 ﺟﻨﻮﺏ شرقی 156,000,000 12,603,240,000
۲۲ B2 یازدهم 75.15 ﺟﻨﻮبی 165,000,000 12,399,750,000
۲۳ B3 ﭼﻬﺎﺭﻡ 89.47 ﺷﻤﺎﻝ شرقی 192,000,000 17,178,240,000
۲۴ B3 ﭼﻬﺎﺭﻡ 75.15 ﺷﻤﺎلی 190,000,000 14,278,500,000
۲۵ B3 ﭼﻬﺎﺭﻡ 80.79 ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮبی 191,000,000 15,430,890,000
۲۶ B3 ﺷﺸﻢ 75.50 ﺷﻤﺎلی 196,000,000 14,798,000,000
۲۷ B3 ﺷﺸﻢ 80.79 ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮبی 199,000,000 16,077,210,000
۲۸ B3 ﻫﻔﺘﻢ 75.50 ﺷﻤﺎلی 202,000,000 15,251,000,000

جزئیات

  • قیمت (تومان):
    از متری /14,400,000 تومان
  • وضعیت:

مواد

  • بلوک

برنامه یک تور

اطلاعات شما

Google Nearby Places

اولین نفری باشید که برای "پروژه 800 واحدی اسلامشهر" نظر می دهد

امتیاز
ارتباط
ثبت نام
دقت
موقعیت
ارزش