یگانه اشرفی

کارشناس تحقیق و توسعه گروه ساختمانی فراز
مناطق خدماتی
ایران -تهران
تخصص ها
ارایه دهنده طرح ارتقای سلامت روان در راستای بهره وری از رویکرد بیوفیلک در معماری داخلی. پژوهشگر در مفاهیم بدیع حیطه معماری همچون معماری بیونیک ، بیومورفیک و بیوتکنیک.

درمورد من

یگانه اشرفی متولد سال 1377 دانشجوی دکترای معماری تخصصی ، فارغ التحصیل از رشته معماری داخلی در مقطع ارشد و مهندسی معماری در مقطع کارشناسی.

ارایه دهنده طرح ارتقای سلامت روان در راستای بهره وری از رویکرد بیوفیلک در معماری داخلی.

پژوهشگر در مفاهیم بدیع حیطه معماری همچون معماری بیونیک ،  بیومورفیک و بیوتکنیک.

کارشناس تحقیق و توسعه گروه ساختمانی فراز

محل